Bhajans for Beginners

Bhajans for Beginners Vol. 01


Part of a three disc set, volume one teaches the pronunciation and melody.

1. Ayiye Guru Maharani
2. Bhavani Jai Jai
3. Chamundayey
4. Daya Karo Mata
5. Devi Daya Karo Ma
6. Durge
7. He Amba CD3 for practice: 1. Jai Ambe, Jai Ma
2. Namah Sivaya
3. Om Namah Sivaya
4. Radhe Govinda
5. Radhe Govinda Bhajo
6. Sambho Mahadeva.


Collections: Bhajans for BeginnersRelated Items