Bhajans by Swami Paramatmananda Puri, Vol. 2


1. Guru Charanam
2. Jaya Durga Durgatti
3. Balakrishnam Kalaya
4. Sarva Mangala
5. Adi Sesha
6. Jisa Halame


Collections: Swami BhajansRelated Items